Ako postupovať

Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje na základe indikácie lekára primárnej starostlivosti. Lekár primárnej starostlivosti ju indikuje na základe, zdravotného stavu pacienta, alebo na návrh lekára špecialistu, alebo na návrh ošetrujúceho lekára lôžkového zdravotníckeho zariadenia.

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte telefonicky alebo mailom. Pripravte si kópiu lekárskej správy a preukazu poistenca.