Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Náplňou činnosti ADOS je komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pacientov

ADOS MEDIANTO sa zameriava na domácu ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú hlavne imobilným alebo čiastočne mobilným pacientom, ktorí vyžadujú odbornú starostlivosť a nie sú schopní samostatne chodiť na ošetrenie do ambulancie. Starostlivosť je poskytovaná v domácom prostredí pacienta - klienta.

Ako postupovať

Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje na základe indikácie lekára primárnej starostlivosti. Lekár primárnej starostlivosti ju indikuje na základe, zdravotného stavu pacienta, alebo na návrh lekára špecialistu, alebo na návrh ošetrujúceho lekára lôžkového zdravotníckeho zariadenia.

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte telefonicky alebo mailom. Pripravte si kópiu lekárskej správy a preukazu poistenca.