Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

medianto


čo je ados?

Domáca ošetrovateľská starostlivosť na Slovensku funguje od roku 1995 a je súčasťou nemocničnej zdravotnej starostlivosti. ADOS-ky poskytujú starostlivosť, ktorá má zlepšiť kvalitu života, skrátiť hospitalizáciu, uzdravovanie aj náklady na liečenie.

ADOS je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje komplexne domácu ošetrovateľskú starostlivosť chorým, u ktorých sa predpokladá, že ich zdravotný stav nebude vyžadovať nepretržitý pobyt v ústavnom zariadení. Nárok na ňu má každý chorý, ak potrebuje odbornú zdravotnú starostlivosť. Poskytuje sa pacientom všetkých vekových skupín.


Cieľom je pomáhať jednotlivcovi, rodine a skupine v zdraví alebo chorobe, vykonávať činnosti prospievajúce k zdraviu, uzdravenia, alebo pokojnej smrti v prirodzenom prostredí. Poskytnúť komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť na udržanie a zlepšenie kvality života, zmierňovať utrpenie, predchádzanie zdravotným komplikáciám, doliečenie po ústavnej zdravotnej starostlivosti.


Napíšte nám