ADOS v skratke....

ADOS MEDIANTO sa zameriava na domácu ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú hlavne imobilným alebo čiastočne mobilným pacientom, ktorí vyžadujú odbornú starostlivosť a nie sú schopní samostatne chodiť na ošetrenie do ambulancie. Starostlivosť je poskytovaná v domácom prostredí pacienta - klienta.

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti je na základe tlačiva "Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti", ktoré vyplní všeobecný lekár na odporúčanie odborných lekárov.

Výkony poskytované terénnymi sestrami sú hradené zo zdravotného poistenia alebo na priamu platbu podľa zverejneného cenníka.

Kde nás nájdete

Nájdite nás podľa mapy

Dohoda s ADOS

Postup pri uzatvorení dohody o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, tlačivo na stiahnutie

Cenník výkonov pre samoplatcov

Prehľad poskytovaných služieb a
cenník výkonov pre samoplatcov