Projekt „Chyť sa svojej šance

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny spustili 1. októbra 2021 realizáciu národného projektu Chyť sa svojej šance. 

Od 1. januára 2023 za pomoci tohto projektu bolo vytvorené v ADOS MEDIANTO pracovné miesto na pozíciu administratívneho zamestnanca.