O nás - interview

Otázky v interview sú kladene účelovo, aby ste sa o nás dozvedeli všetko podstatné o firme a osobe odborného zástupcu

Firma MEDIANTO s.r.o. je relatívne mladá firma. Založená bola koncom roku 2020.
Áno, sme nová firma. Ale ja v prostredí domácej ošetrovateľskej starostlivosti už pôsobím od roku 2008. Samozrejme, mala som rodičovské povinnosti, takže s prestávkou troch rokov.
 
Ako vznikol názov firmy?
Pod názvom nie je potrebné hľadať niečo svetové. Je to spojenie dvoch slov, MEDIcína a ANTOnia.

V prostredí ADOS sa pohybujete už relatívne dlho. Čo Vás viedlo k založeniu svojej vlastnej firmy?
Môj sen bol iný. Prevádzkovať domov dôchodcov. Práca so starými ľuďmi ma vždy napĺňala. K tomu musí mať človek vzťah. Je to niečo, čo sa nedá naučiť. Možno časom sa tento vzťah dá vybudovať, ale to nie je môj prípad. A vlastne práca v ADOS je vo väčšine prípadov práca s takou to klientelou. A vlastná firma. Asi človek na to musí vyzrieť. Musí prísť nejaký impulz, že je ešte možnosť, ako sa posunúť ďalej.

Môže si vlastnú agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti založiť hoci kto?
To definuje vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 428/2008 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, medzi ktoré patrí aj ADOS. Takže určite nie.

Vzdelanie a odborná prax je asi základ.
Áno. Ja som svoje vysokoškolské štúdium ukončila na Lekárskej fakulte UK, odbor ošetrovateľstvo. Ďalšou požiadavkou okrem 5-ročnej praxe je absolvovanie štúdia v špecializačnom obore Ošetrovateľstvo v komunite. To som ukončila v roku 2011. Podmienku praxe samozrejme spĺňam tiež. Pracovať som začala už počas štúdia na VŠ na internom oddelení v NsP Milosrdní bratia. Potom nasledovala prvá materská dovolenka a od októbra 2008 som pracovala neštátnom zariadení ADOS SALVUS.
 
Bola to Vaša jediná ADOS, v ktorej ste pracovala?
Áno. A som im za to veľmi vďačná. Ponuku pracovať som dostala od Dr. Kleinmanna. Pamätám si na spoločnú kávičku na Račianskom mýte. To bol môj pracovný pohovor. Odborne som rástla pod vedením Doc. Herianovej. Mala som tam veľa skvelých kolegýň. Zo všetkých spomeniem p. Berecovu, na ktorú bol vždy spoľahnutie.
 
Vráťme sa ešte k firme MEDIANTO. Pre založenie ADOS je potrebné okrem vzdelania a praxe aj priestorové vybavenie. Kde sídlite?
Priestory na prevádzkovanie sme si našli v ZRC2 v Dunajskej Lužnej. Sú to krásne priestory v novostavbe zdravotníckeho zariadenia. Na jednom mieste je mnoho odborných ambulancií. Naša ADOS je ďalšou časťou do skladačky poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 
Založením vlastnej ADOS ste si splnili z časti svoj sen. Čo bude nasledovať?
Založením firmy to nekonči. Naopak, práve to začne. Pracujeme s ľudskými životmi. Takže na seba beriem veľkú zodpovednosť. Pre správne fungovanie firmy je potrebné vybudovanie tímu. Tímu za ktorý budem niesť zodpovednosť, tímu, na ktorý sa bude dať spoľahnúť a tímu, pre ktorého práca v ADOS je tiež poslaním. A to je ďalšia veľká výzva.
 
To nebude asi jednoduché. Je všeobecne známe, že zdravotných sestier je akútny nedostatok.
Úspech firmy je založený na spokojnosti jej zamestnancov. Po stráne pracovnej, to bude základná filozofia firmy. Nájsť také to sestry bude ťažké, ale verím, že nie nemožné.
 
Takže to nebude firma iba o jednej sestre?
Určite nie. Ani to nedovoľuje spomínaná vyhláška MZ. A hlavne musí byť zastupiteľnosť. Budeme chcieť, aby aj administratívu viedol samostatný človek, ktorý bude hlavne pre nových klientov vždy k dispozícií. Čo sa týka pôsobnosti, pokryť určite chceme hlavne vidiek mesta Bratislava.
 
Posledná otázka. Ak by sa pre Vás mali potencionálni pacienti rozhodnúť, prečo by to mala byť ADOS MEDIANTO?
Výber agentúry je slobodná voľba každého klienta. Rozhodnúť sa môžu aj napríklad na základe dostupnosti a kvalite poskytovaných služieb alebo priamo na základe odporúčania lekárov. To sú základné atribúty, na ktoré sme stavili. V regióne sme jediná ADOS. Svoju prácu sama hodnotiť nemôžem. Ale snažím sa ju robiť najlepšie ako viem. A pomyselné vysvedčenie mi vystavujú lekári tým, že ma ďalej odporúčajú.