Ordinačné hodiny

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti v odbore ošetrovateľstvo

Povolenie bratislavského samosprávneho kraja číslo:

61-42166331-A0001

 

Mgr. Antónia Andrejková

odborný zástupca v zdravotníckom povolaní sestra


Ordinačné hodiny

Ambulancia 

  Pondelok: 08:00 – 09:00

 Utorok:     14:30 – 16:00

  Streda:   08:00 – 09:00

Štvrtok:    14:30 – 16:00

  Piatok:    08:00 – 09:00 

     

V čase o 9:00 do 14:30 je práca v teréne   

V neprítomnosti nás kontaktujte na 0908 610 680