Cenník zdravotných výkonov pre samoplatcov platný od 01.06.2021


Zdravotný výkon - cena
Príjem pacienta (klienta) do ADOS a odobratie sesterskej anamnézy (ošetrovateľský assesment) - 15,00 €
Ošetrovateľská hygiena - 6,00 €
Starostlivosť o chorého s permanentným katétrom vrátane výmeny permanentného katétra u ženy - 15,00 €Starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu, pravidelné preväzovanie a dezinfekcia - 10,00 €
Starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu - 7,00 €
Polohovanie pacienta - 5,00 €
Výživa pacienta sondou, za jeden výkon - 5,00 €
Očistná klyzma - 20,00 €
Liečebná klyzma - 15,00 €
Odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty - 3,00 €
Cievkovanie ženy - 8,00 €
Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách - 10,00 €
Čistenie tracheálnej kanyly - 5,00 €
Aplikácia neinjekčnej liečby - bandáž DK - 2,00 €
Aplikácia liečiva intramuskulárne, s.c.i.c. - 2,00 €
Aplikácia liečiva intravenózne - 5,00 €
Sledovanie infúzie, za každú hodinu (250ml) - 7,00 €
Sledovanie infúzie, za každú hodinu (500ml) - 14,00 €
Nácvik podávania inzulínu - 3,00 €
Ošetrenie dekubitu veľkosti do 5 cm2 - 5,00 €
Ošetrenie dekubitu veľkosti nad 5 cm2 - 7,00 €
Preväz rany veľkosti do 5cm2 - 5,00 €
Preväz rany veľkosti nad 5cm2 - 8,00 €
Ošetrovateľská rehabilitácia do 30 minút - 10,00 €
Odsávanie pacienta - 5,00 €
Vyšetrenie moču indikátorovým médiom - 2,00 €
Odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo jednej odberovej súpravy - 3,00 €
Odber kapilárnej krvi - 3,00 €
Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta- 3,00 €
Doprava biologického materiálu, za každých 30 minút (v rámci obvodu) - 3,00 €
Návšteva pacienta (klienta) v pracovnom čase - 4,00 €
Návšteva mimo riadneho pracovného času (od 19.00 do7.00 hodiny v sobotu, nedeľu a vo sviatok) - 10,00 €
Ošetrenie dutiny ústnej u onkologického pacienta alebo u pacienta s imunodeficientným stavom - 2,00 €
Kontrola glykémie glukomerom - 2,00 €
Výber stehov z operačnej rany do 5cm2 - 4,00 €
Výber stehov z operačnej rany nad 5cm2 - 6,00 €
Poplatok za ošetrenie v objednaný čas od 9:00 do 14:30 hod. - 10,00 €