Úhrady zo zdravotného poistenia


K dátumu 1.8.2021 má Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti MEDIANTO podpísanú zmluvu po poskytovaní zdravotnej starostlivosti so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a Zdravotnou poisťovňou UNION

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov Zdravotnej poisťovne Dôvera je zatiaľ na priamu platbu. Robíme všetko pre to, aby aj s Dôverou sme v blízkej budúcnosti podpísali zmluvu.