Úhrady zo zdravotného poistenia


Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti MEDIANTO má podpísané zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Zdravotnou poisťovňou UNION a Zdravotnou poisťovňou Dôvera