Začiatky podnikania v dobe pandémie, alebo ako vedia úrady milo prekvapiť.

Tento prvý článok v našom blogu sa patrí venovať naším začiatkom v podnikaní. Začiatku, ktorý ešte neskončil, ale už sme došli tak ďaleko, že vystúpenie z toho rozbehnutého vlaku by významne pocítil náš domáci rozpočet. A ešte stále musíme konštatovať, že nemáme nič vyhrané. Ale nie o tom som chcel písať.

Celé to začalo nevinným nápadom. A ak to už býva, človek mieni, Pán Boh mení. Zámer bol úplne iný. Chceli sme využiť malú dieru na trhu. Nestalo sa tak. Odklon od pôvodného zámeru bol zjavný, ale v obore sme ostali. Nezatracujeme ale ani myšlienku vrátiť sa k pôvodnému zámeru, ale o tom písať nebudem, predsa nevyložíme svoje karty hneď na stôl. Padlo rozhodnutie založiť si vlastnú agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Pre jednoduchosť budem používať iba zaužívanú skratku ADOS. S touto ideou sme sa už zaoberali mnoho rokov dozadu, ale dozrelo to v nás ako dobré víno až minulý rok. Už sme mali na to všetky predpoklady, skúsenosti a hlavne pripravené podnikateľské prostredie. Z naivných predstavy o rýchlom založení ADOS sme dávno vyrástli. Ak by sme sa vtedy pustili do založenia ADOS , už na začiatku by sme boli odsúdení na neúspech. A to píšem s úplnou vážnosťou po tom, čím sme si prešli.

Keď si človek prečíta výnos ministerstva zdravotníctva o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie, rýchlo zhodnotí svoje možnosti v podnikaní v tomto prostredí. My (Tonka a Ja) sme mali a máme to šťastie, že základnú podmienku – odbornosť – spĺňame v osobe Tonky. Organizačná stránka bola na mojich pleciach. Deľba práce bola striktne zadefinovaná našimi schopnosťami. Každý poznal svoje úlohy a povinnosti. A ako to už býva pri takej to forme podnikania, do procesu aktívne vstúpili rôzne orgány verejnej moci, SKSaPA (komora sestier) a úrady. Nie žeby dobrovoľne, ale zákon nepusti. Začala príprava. Prvé spísanie povinnosti, čo nás čaká. Riadky v Exceli rýchlo pribúdali. Zoznam bol nekonečný. Kde začať. Založenie s.r.o. je z pohľadu ostatných povinnosti iba slabý dovar. Síce preťažené súdy to naťahovali, ale k 4.12.2020 sa „narodila“ naša firma. Ďalším krokom bolo nájsť vhodné priestory. ADOS patrí pod ambulantnú starostlivosť a bez priestorov sa nepohneme nikam. Oslovujeme realitnú kanceláriu s presne definovanými požiadavkami a predstavami. Padla prvá ponuka. Na prvý pohľad ideálne miesto s prijateľným nájomným, v priestoroch nemocnice. Len škoda, že sa nachádza v meste mimo „náš“ Bratislavský kraj. Hľadáme ďalej. Našej pozornosti neušla novostavba Zdravotno-relaxačného centra označeného číslicou 2. v Dunajskej Lužnej. Vieme presne komu máme zavolať. Prvý telefonát s majiteľom budovy, ponuka priestorov, obhliadka priestorov, uzatvorená zmluva o prenájme. Rýchlosť nevídaná. Možno ak by sme zavolali o týždeň neskôr, priestory hľadáme ešte dnes. Prvý úspech. Môžeme začať napĺňať literu zákona a vybavovať požadované povolenia. Ako prvé nasleduje Komora sestier a pôrodných asistentiek, neskôr Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislavský samosprávny kraj a ako posledný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Všetko pekne spolu súvisí a pekne nadväzuje. Stretávame sa s neskutočnou ochotou zamestnancov jednotlivých úradov. Všetko ide ako po masle. Paradoxne rozhodovanie úradov predlžuje nami nedoložené chýbajúce podklady. Až teraz si prvý krát uvedomujeme, čo založenie na pohľad jednoduchého „podnikania“ vyžaduje. Súhlasné stanoviska úradov pribúdajú a v nás to vzbudzuje nádej úspešného konca založenia ADOS. To sa stane koncom apríla.

Ubehol presne polrok, od kedy sme symbolicky „položili základný kameň“ našej firmy MEDIANTO. Môže sa zdať, že je to dlhá doba. Nie, nie je. A vďačíme tomu aj dobe novej, dobe COVIDu, kedy aj úrady sa naučili komunikovať výlučne elektronicky.